Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

0 poz. towar.
za 0.00

-

firma Wnętrza z klasą Regulamin zakupów w sklepie internetowym "PODLOGI24.NET"

§1. Właściciel Sklepu

Sklep internetowy "PODLOGI24.NET", działający pod adresem www.podlogi24.net (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Michała Matuszaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WNĘTRZA Z KLASĄ Michał Matuszak, zwanego dalej "WNĘTRZA Z KLASĄ" bądź "Sprzedawcą" albo "Sprzedającym", z siedzibą w Kaliszu, ul. Nędzerzewska 16, 62-800 Kalisz, podmiot zarejestrowany pod numerem NIP: 6182003957REGON: 300838308, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający prawo ochronne nr 222617 na znak towarowy "WNĘTRZA Z KLASĄ" (2008-05-29) udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Postanowienia ogólne

1.  Firma WNĘTRZA Z KLASĄ prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.podlogi24.net. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
2.   Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym "PODLOGI24.NET".
3.  Większość spośród prezentowanych w Sklepie produktów jest objęta gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacja czy dany produkt objęty jest taką gwarancją znajduje się w opisie produktu umieszczonym na stronie tego produktu. 
4.  Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
5.  Zakazane jest dostarczanie do sklepu treści bezprawnych.   

§3. Składanie zamówień i płatności

1.  Zamówienia można składać poprzez:
     - koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,
     - e-mail, wysyłając zamówienie na adres: sklep@podlogi24.net,
     - infolinię, dzwoniąc pod numer (+48) 62 5977456.

2.  Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, z wyjątkiem zamówień telefonicznych, które są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

3.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu www.podlogi24.net jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do nas - poprzez kliknięcie opcji ZATWIERDŹ w koszyku, a następnie potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie LINKU AKTYWACYJNEGO przesłanego na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez użytkownika sieci Internet, zawierana jest umowa sprzedaży i zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

4.  W przypadku zamówień składanych poprzez e-mail lub infolinię sporządzany jest dokument "Pro Forma", dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną. Stanowi on potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz utrwalenie istotnych postanowień zawieranej umowy. W zależności od wybranej formy płatności może stanowić on podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Dokument "Pro Forma" zawiera numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń z WNĘTRZA Z KLASĄ. Numer ten wykazany jest również na stronie Sklepu w zakładce „Numer konta bankowego”.

5.  Wszystkie ceny produktów podane na stronie www.podlogi24.net są wyrażone w PLN, zarówno w wartości netto jak i brutto (zawierają podatek VAT).

6.  Cena danego towaru przedstawiona jest na stronie produktu (a także w koszyku) i jest znana Kupującemu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności, przed zawarciem umowy sprzedaży.

8.  W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności:
      - przelew bankowy,
      - gotówka  – przy odbiorze przez Kupującego.

§4. Koszt i czas dostawy

1.  Sklep dostarcza zamówione towary do kupującego wyspecjalizowaną firmą kurierską. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem ul. Nędzerzewska 16, 62-800 Kalisz od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. W takim przypadku prosimy o uprzednie uzgodnienie z WNĘTRZA Z KLASĄ terminu jego odbioru.

2.  Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które w zależności od wybranego produktu obliczane są przez oprogramowanie Sklepu na stronie zamówienia (w koszyku)Koszt dostawy dotyczy przesyłek krajowych i nie obejmuje usługi wniesienia towaru.

3.  Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym.
Dostawa możliwa jest do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

4.  Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu kontaktujemy się z osobą składającą zamówienie, aby poinformować ją o terminie realizacji zamówienia i potwierdzić dalszą chęć jego realizacji. 

§5. Dostawa towaru, zwroty oraz reklamacje

1.  Informujemy, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki (na przykład wgnieciona lub rozdarta paczka) bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 62 5977456 lub 725-301-600 celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.), do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

2.  W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru (do czasu wyjaśniania sprawy), aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

3.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w myśl art. 27 – Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni liczonym od dnia objęcia rzeczy w posiadanie poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy dostarczyć na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ustawy. W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Z uwagi na specyfikę towaru, a w szczególności zachowanie jego parametrów technicznych, prosimy aby nie naruszono fabrycznego opakowania zabezpieczającego produkt. W przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Zwrotowi nie podlegają towary nieprefabrykowane. Rozliczenie finansowe z Kupującym nastąpi w takiej formie w jakiej była dokonana płatność. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane. 

4. Sprzedający ponadto informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
k) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.  Wskazane w punktach 3 i 4 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.  W przypadku reklamacji towaru (w tym reklamacji gwarancyjnej), Kupujący proszony jest o przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres siedziby sprzedawcy ul. Nędzerzewska 16, 62-800 Kalisz. W zgłoszeniu reklamacji prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz opisać przedmiot reklamacji. Załączenie (do zgłoszenia) kopii dokumentu zakupu pozwoli na szybszą identyfikację sprawy. Mile widziana będzie również dokumentacja fotograficzna, którą można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@podlogi24.net . Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie uruchomiona procedura reklamacyjna. W przypadku reklamacji gwarancyjnej sprawa zostanie, przez nas, niezwłocznie przekazana do gwarant, a jej przebieg będzie monitorowany. 

7.  W przypadku produktów wymagających instalacji, bezpośrednio przed ich montażem należy produkt sprawdzić, przy wystarczającym oświetleniu, pod kątem widocznych wad. W przypadku, gdy po wyjęciu produktu z jakiegokolwiek opakowania fabrycznego występują jakiekolwiek wady produktu należy w każdym razie zaprzestać rozpakowywania opakowań kolejnych tego produktu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

8.  Ze względu na specyfikę produktu, reklamowanego towaru prosimy nie odsyłać. Prosimy natomiast o jego zabezpieczenie, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

9.  Reklamacje zgłoszone przez Kupującego, będą rozpatrywane niezwłocznie. Najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji zostanie zajęte stanowisko w sprawie. 

§6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.  Usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2.  Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.podlogi24.net,
b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.podlogi24.net formularza zamówienia,
c) wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter'a.  

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej www.podlogi24.net. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter'a drogą mailową na adres poczty elektronicznej sklep@podlogi24.net .

§7. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

2.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, chyba że co innego wynika ze złożonych przez Kupującego względem Sprzedającego oświadczeń. Dane te chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3.  Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:
a) imię
b) nazwisko
c) ulica
d) nr budynku
e) nr lokalu
f) kod pocztowy
g) miejscowość
h) telefon dla kuriera
i) telefon zamawiającego
j) adres e-mail

4.  Podanie przez Kupujących wymienionych w ustępie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

5.  Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@podlogi24.net albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany w §1 adres jego siedziby.

6.  W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).

7. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody na uczestnictwo w, organizowanej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ankiecie dotyczącej transakcji dokonanej w sklepie PODLOGI24.NET, adres e-mail Kupującego zostanie przekazany do organizatora ankiety w celu przesłania Kupującemu pocztą elektroniczną ankiety do wypełnienia.

§8. Postanowienia końcowe

1.  Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez WNĘTRZA Z KLASĄ wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów. 

2.  Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym PODLOGI24.NET są:
    - komuter z dostępem do sieci Internet,
    - aplikacja do przeglądania witryn WWW (przeglądarka www) - rekomendowany Internet Explorer 7.0,
    - minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
    - czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.  

4.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki). 

5.  Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres: WNĘTRZA Z KLASĄ, ul. Nędzerzewska 16, 62-800 Kalisz.

6.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Poleć nasz sklep Podlogi24.net swoim znajomym
Zapisz się do firmowego Newslettera
Wróc na górę sklepu
Chcesz otrzymywać informacje o promocjach na panele sklepu internetowego Podłogi24 ?
Dostawcy podłóg i paneli dla sklepu internetowego Podłogi24

TRANSPORT GRATIS
pod drzwi twojego nowego domu


już przy zakupach od 2000zł*
(dla wybranych grup produktów)


Skorzystaj z wygodnej formy dostawy zamówionego przez Ciebie towaru. 

Transport gratis znajdziesz w większości przypadków, gdy:

- wartość twojego zamówienia
będzie nie mniejsza niż 2000zł*,

- wybierzesz formę płatności - "przedpłata", 

- dostawa towaru będzie miała miejsce na terytorium kraju,

*dotyczy wybranych grup produktowych

)